Førstehjelpsutstyr og Førstehjelpspakker.

Det er alltid kjekt å ha tilgang på førstehjelpsutstyr når ulykken først inntreffer.

Hjemmet, jobben, bilen og hytta er de stedene man tilbringer mesteparten av tiden sin, og det er her mesteparten av ulykkene skjer. 

Førstehjelpspakkene du finner her er godkjent gjennom CE og ISO godkjenninger og egner seg både for bedrifter og privatpersoner.