OTOSKOP OG OFTALMOSKOP

Lys inn i øret. Otoskopet forstørrer og lyser slik at du kan avdekke betennelse eller fremmedelemeter i øregangene.

Lys inn i øyet. Oftalmoskopet brukes for å undersøke øyets netthinne, glasslegme og linse.